Pelgrimeren met Maria

Het kloppend hart van de Kroningsfeesten is de Mariale processie die in de Kroningsweek vier keer door de Tongerse straten zal trekken. De processiegroepen zullen het genadebeeld van de Oorzaak Onzer Blijdschap voorafgaan. Met meer dan 3000 zullen wij zijn, baby’s, kleine kinderen, jongeren en ouderen. Wij komen van overal, van dichtbij uit Tongeren en Groot-Tongeren, en verder uit het dekenaat Tongeren en uit ons bisdom en sommigen komen zelfs van heel ver om er bij te zijn.

Samen vormen wij  de Kroningsprocessie en wij verbinden ons zingend en biddend met elkaar. Wij worden pelgrims en met de Broedermeesters van het Aartsbroederschap van Onze Lieve Vrouw brengen wij het genadebeeld uit 1479 telkens weer naar de basiliek waar Maria als het ware thuis is en “woont in het midden van Tongeren”.

 

Deelnemen met reden

Kunnen en mogen deelnemen in een van de processiegroepen is voor iedereen een unieke belevenis. Of we nu voor de eerste, tweede, derde of zoveelste keer actief de Kroningsprocessie inhoud en vorm geven, het is een beklijvende ervaring. Want iedere deelnemer heeft haar of zijn persoonlijke reden om mee op te stappen. Sommigen willen Maria danken voor een bekomen gunst of genade, anderen richten zich vragend tot Haar en weer anderen brengen Maria lof en hulde.

Maar niet alleen persoonlijk, maar ook samen als gelovige gemeenschap hebben wij redenen om deze grootste processie van het land te vormen. Alle zeven jaar komen wij naar buiten met het verhaal van Maria. Haar leven, lijden en verheerlijking laten wij zien en horen aan de duizenden met wie wij ons in de Kroningsweek verbinden.

 

Gezonden om deel te nemen

Ja, de Kroningsfeesten zijn een geschenk van de Tongerse gelovige gemeenschap aan elke pelgrim, bezoeker of toerist in die week. Daarom hebben wij dus ook een opdracht tijdens de Kroningsprocessie. Wij willen enthousiast getuigen van onze liefde voor Maria en voor haar Zoon Jezus. Wij willen laten zien dat ons geloof geen dode letter is, maar een kracht en een vreugde geeft, zowel in voor- als in tegenspoed. Wij mogen ons gezonden weten om ook dat uit te stralen als wij door de straten trekken of ’s avonds op het podium staan.

Om die zending voor de Kroningsfeesten in de verf te zetten en om onze zending te ontvangen, komt onze bisschop Patrick Hoogmartens, zelf Tongenaar, met ons de eucharistie vieren op dinsdag 30 mei 2023 om 19.00 uur in de basiliek. Elke deelnemer aan de Kroningsprocessie en iedereen die er bij wil zijn, is van harte welkom!

 

Zendingsviering Kroning 2023

met bisschop Patrick Hoogmartens

voor alle deelnemers aan de Kroningsprocessie

DINSDAG 30 MEI 2023 OM 19.00 UUR IN DE BASILIEK VAN TONGEREN