ONBEVLEKTE ONTVANGENIS

 

Verbond

In de gelovige geschiedenis van Gods volk speelt Maria een belangrijke rol. Zij staat op het snijpunt van het oude en het nieuwe verbond.

Het Kroningsthema “ #zoekverbinding ” krijgt in haar een bijzondere betekenis.
In het oude verbond was God een verre God, die de ellende van zijn volk gezien had, die telkens weer aanwezig was en die het niet opgaf, zeker als ze op het verkeerde pad zaten, opnieuw te beginnen met dat weerbarstige volk.

In het nieuwe verbond gebeurt er iets wonderlijks; die verre God is mens geworden. Hij komt onder ons wonen, hij wijst ons niet alleen de weg, maar Hij doet het ons voor, met alle consequenties die  het mens-zijn inhoudt, tot de dood toe. Dit alles wordt mogelijk door het ja-woord van Maria.

 

Onbevlekt ontvangen

Hoe zal dat geschieden? God die mens wordt door, via, een mens, een zondige mens, dat kan toch niet.

De kerk heeft zich daar altijd het hoofd over gebroken. Halverwege de negentiende eeuw werd daar een besluit over genomen; een geloofsbesluit. Maria was mens, helemaal, maar zij was zonder zonde! Vanaf wanneer? Vanaf haar conceptie, vanaf het ogenblik dat zij ontvangen werd in de schoot van haar moeder Anna. Dat was het besluit, het dogma: Maria is onbevlekt ontvangen.
In Lourdes bijvoorbeeld, getuigt Bernadette over de verschijning van de “mooie dame”. Zij maakt zichzelf kenbaar als de “onbevlekt ontvangene”.

 

Processiegroep

Reeds 50 jaar geleden, na de gemeentefusies, werd de Kroningsgroep “Onbevlekte Ontvangenis” getrokken vanuit de Jekervallei: de parochies ten zuiden van de stad. De meeste deelnemers zijn dan ook van de parochies Sluizen, Mal, Nerem, Vreren en Diets-Heur. Maar ook deze keer zijn er deelnemers van verder, zelfs uit Genk of Peer. Er zijn 170 deelnemers ingeschreven. Een vijftigtal van hen gaat mee als gezin. 120 dames ondersteunen met eenvoudige gebaren een tweetal liederen. Bestuur en vrijwilligers zijn reeds vele maanden bezig met de voorbereiding. De kleding is zelf ontworpen en wordt door een 8-tal naaisters uitgevoerd. Er is een nieuwe wagen gemaakt die de geluidsinstallatie zal bergen. Alle deelnemers dragen een juweel: een omgekeerde boom. Het drukt de diepe wortels van ons geloof uit. Ondanks de veranderende tijdsgeest is de ledenwerving bijzonder vlot verlopen. Zeker om de interesse van jongeren zijn we blij. Er kunnen nog altijd een tiental  deelnemers bij.
De komende maanden zal er geoefend moeten worden. Er zullen liederen aangeleerd worden, zo ook  de choreografie. Iedereen kijkt er naar uit.

 

Groep

Het bestuur hecht er veel belang aan dat de groep een werkelijke groep is. Het geloofsgetuigenis kan maar sterk overkomen als de deelnemers dit geloof ook als groep ervaren. Dat het te zien is aan de intensiteit van het samen stappen, het zingen, het bewegen. Aan deze groepsvorming wordt aandacht geschonken tijdens de repetitiemomenten, maar ook tijdens een gezellige ontmoetingsnamiddag met koffie en taart. Er is iemand die voor de negende keer meegaat, voor anderen is het de eerste keer, een deelnemer moet zelfs nog geboren worden. Het blijft gelijk, samen willen we een hechte groep vormen. Dat alleen al is krachtig als getuigenis.

 

Maria

En dan Maria: niet boven, maar tussen de grote groep beweegt een meisje. Eén van hen, klein en wit; schitterend wit. Niet op een troon, niet omkranst door hemelbogen of geschilderd en gebrand in glas. Neen, een klein mensje geschapen naar Gods beeld … en Mirjam was haar naam, zo zingen we.
Maria; dat is buigen en zingen bovendien en weten dat God wel zal voorzien. Maria dat is schitteren, ondanks lijden en pijn. Het is Gods onbevlekte licht dat doorheen Maria tot bij ons komt.

 

Ingezonden door Kris Buckinx