PROCESSIEGROEP “De Verrijzenis“

 

De Verrijzenis

Hoe schijnbaar fataal dat leven van Jezus ook afloopt, het krijgt een onverwacht vervolg. Tenminste voor de volgelingen want volgens de evangelies heeft Jezus het wel meermaals over zijn opstanding uit de dood gehad maar drong het niet door bij de leerlingen. Dat wordt in deze groep ook uitdrukkelijk uitgebeeld.

Tongeren Noord

Met zijn 170 deelnemers zal deze groep zeker een belangrijke bijdrage leveren aan de processie en het avondspel. Het elfkoppige bestuur doet er alles aan om er een indrukwekkende groep van te maken met bazuinspelers, de engel die de verrijzenis verkondigt, de vrouwen bij het graf, de apostelen die in de war zijn en de vele ‘eerste christenen’. De jongste deelnemer is twee jaar en de oudste 80 jaar. Dat zijn wel meestal vrouwen maar er zijn ook 16 mannen, 12 apostelen, 5 wagenduwers en 15 kinderen. Er zijn dus drie of vier bolderkarren nodig.

De rekrutering gebeurde het meest in Riksingen, Henis en Nieuw-Tongeren maar de verste deelnemer komt uit Aartselaar. Twee deelnemers gaan voor de negende keer mee en helaas is iemand die was ingeschreven ondertussen overleden.

Materieel

Het gros vaan de kleren werd uitbesteed maar de kleren voor onder andere de kinderen, bazuinblazers, apostelen en wagenduwers werden zelf gemaakt. Ook alle drapages zijn van eigen makelij.

Voor de klankweergave wordt gebruik gemaakt van twee geluidsinstallaties die autonoom op batterijen werken en draadloos met elkaar verbonden zijn. Deze installaties worden voor en achter over de groep verdeeld. De muziek wordt aangestuurd via een IPhone of IPad. Ook weer draadloos. Moderne technologie dus.

De wagen wordt op dit ogenblik volledig vernieuwd. Het onderstel werd volledig nagezien en voorzien van  nieuwe kogellagers en wielen. De opbouw wordt volledig nieuw. Iemand van het kroningscomité heeft geholpen met het ontwerp. De steen, ooit ontworpen door mr. Maenhout wordt vooraan aan de processiewagen bevestigd.

Activiteiten

In het najaar van 2022 werd een kaas- en wijnavond georganiseerd waar 120 liefhebbers aanwezig waren.

De repetities zijn al gestart sinds maart. Om de twee weken komen ze samen in de Sint-Jozefskerk op Nieuw-Tongeren voor de zangrepetitie. Later komen er staprepetities op de parking bij de kerk maar ook op Plinius. Er is nog werk aan de winkel maar ze zitten volledig op schema.

Zelf getuigen ze dat het een leuke, dynamische groep is die tijdens de processie zeker zal schitteren. En dat schitteren past helemaal bij de verrijzenis.

Betekenis voor ons

De verrijzenis van Jezus heeft de gevluchte leerlingen terug bijeen gebracht. Van verbinding gesproken. Na de komst van de Heilige Geest zijn ‘de bange wezels’ onverschrokken de wereld ingetrokken om het Goede Nieuws te verkondigen.

Voor God is er geen dood. Hij die alleen maar Liefde is geeft nieuw leven, altijd weer. Dat is wat ons, christenen, ten diepste verbindt: het geloof in dat eeuwig leven dat we zullen krijgen dank zij de opgestane Heer Jezus.

Ingezonden door Rik Palmans

Gegevens aangeleverd door Jan Dreesen