De Romeinse soldaten

De groep van de Romeinen beeldt in de Kroningsprocessie de calvarietocht van Jezus-Christus uit, na de gevangenneming en terdoodveroordeling door de prefect Pontius Pilatus en de wil van het Romeinse volk.

 

Een diverse groep

De groep van de Romeinen bestaat uit verschillende delen. De vaandeldrager en de Signifers (scepterdragers), Romeinse officieren te paard met slaven en slavinnen, de strijdwagen met Romeinse generaal, pelotons van soldaten en boogschutters, paukendragers met paukenist, generaals, officieren, beulen en dit alles aangestuurd door de Centurion en de Optio centurion. Formeel maken de Romeinen deel uit van een groter geheel “De Kruiswegontmoeting”, waarbij Moeder Maria, Johannes en Simon van Cyrene en hun volgelingen trachten bij Jezus te komen.

In volledige bezetting bestaat ons legioen uit 155 deelnemers. Vermits we een minimum gestalte voor ogen hebben zijn de jongste deelnemers van 2008, en de oudste zal tijdens de kroningsfeesten 86 jaar zijn! Om de geschiedenis geen oneer aan te doen spreekt het voor zich dat de groep voornamelijk uit jongens en mannen bestaat. Niettegenstaande hebben we 7 vrouwelijke paardenbegeleidsters (slavinnen) in de groep.

Om iedereen op het juiste ritme te laten marcheren zullen de gepensioneerde militairen van onze groep na de paasvakantie starten met de eerste repetities in en rond de VIIO-gebouwen langs de Beukenbergweg.  De militaire discipline is één van de sterke troeven van deze groep en daarom wordt dit ook vanaf april tot juli bijna wekelijks ingeoefend.

 

Herkomst en leeftijd

Een groot deel (65%) van de deelnemers zijn woonachtig te Tongeren, alle anderen hebben bindingen met Tongeren en zijn later uitgeweken over Limburg, Brabant, Antwerpen en Oost-Vlaanderen tot en met Parijs! Waar in het verleden veelal jongeren in het ‘College’ werd geworven zien we meer en meer (jong)volwassenen die terug willen aansluiten. Vandaar dat de gemiddelde leeftijd stijgt en dat meerdere leden al verscheidene kroningsedities in Romeinse outfit deelnamen. Voor onze voorzitter en penningmeester zijn het reeds hun 6de deelname aan de processie en de 5de maal als Romein.

 

Kleding en attributen

De kleding en de gevechtsuitrusting maakt dat we verplicht zijn te huren bij een theaterbureau. In de vorige edities zijn echter financiële inspanningen geleverd om bepaalde uitrusting aan te kopen. Ondertussen zijn de helmen, schilden, bogen en speren eigendom geworden, maar dat vergt tevens onderhoud! De prachtige strijdwagen in eikenhout met de hand uitgestoken figuren is tevens voor de toekomst veiliggesteld opdat de groep van de Romeinen deze ten alle tijden kan gebruiken.

De Romeinen zijn één van de weinige groepen die zeer beperkt muzikaal begeleid worden. We hebben een Romeinse Cornu waarop de Cornicen (hoornblazer) de start van het legioen aangeeft en vervolgens een pauk, die de maat van de marcherende soldaten aangeeft op commando’s van de generaals.

 

Eigen kalender

Het 6-koppige bestuur van de Romeinse soldaten heeft voor deze editie van 2023 nieuwe initiatieven genomen, een uitbreiding van de groep met een extra peloton, nieuwe kleren en nieuwe uitrustingen. Er werd zelfs een Romeins logo ontworpen om in stickervorm uit te delen aan de leden.

Om dit alles te financieren en de bijdrage van de leden te beperken heeft het bestuur een kunstige en unieke kroningskalender uitgebracht. De laatste exemplaren worden nog in verschillende verkooppunten te Tongeren (Kroningssecretariaat, Fotograaf Matthijssens Stefan en Herenkapsalon Tomsin Christophe) aangeboden aan 15€/stuk.

Ons Romeinse legioen was reeds geruime tijd volzet, doch door het recent wegvallen van een aantal leden zijn er voor de jeugd (15 tot 40 jaar) terug enkele effectieve plaatsjes vrijgekomen.  Snel inschrijven is de boodschap.  Mochten deze plaatsen ondertussen toch al volzet zijn, geen probleem… alle jongens en mannen van 15 jaar en ouder (met een minimale lengte van 1,55m) kunnen zich nog opgeven voor de reservelijst via het inschrijvingsformulier op de website www.kroningsfeesten.be en misschien kom jij dan toch nog in aanmerking om deel uit te maken van deze prachtige groep!

 

Betekenis vandaag

In deel 2 kwam de groep van de kruiswegontmoeting aan bod. Zij worden omringd door de Romeinse soldaten. We zien een groot contrast van enerzijds verdriet en emotie en anderzijds onverschilligheid en louter plichtsbesef. Op koele wijze kwijten de soldaten zich van hun taak, op de maat van de dodentrom. Laten we hier uit meenemen dat plichtsbesef en het opnemen en uitvoeren van een strikte taak vaak structuur en orde brengen in een samenlevende gemeenschap. Maar er moet ook steeds oog zijn voor empathie en medeleven. De menselijke waarden moeten steeds een plaats kunnen krijgen.

 

Michel Bellis