Wij willen de oude traditie van de sacramentsprocessie dit jaar weer terug in ere houden, maar daar zijn vele vrijwilligers voor nodig om de diverse beelden en attributen te dragen.

In 1300 trok er al een processie in Luik, de bakermat van het sacramentsfeest, en in 1328 in Maastricht. Meestal gaat een misdienaar of acoliet voorop met het processiekruis. Andere deelnemers dragen processievaandels, vaak rijk geborduurd met afbeeldingen of opschriften. In de katholieke traditie is de belangrijkste processie de sacramentsprocessie. Hierbij wordt het Allerheiligste Sacrament in een monstrans door de priester plechtig rondgedragen onder een baldakijn (processiehemel). De monstrans met het Heilig Sacrament wordt dan vaak enige tijd op een rustaltaar geplaatst voor aanbidding. Het was gebruikelijk dat bewoners langs de route processievaantjes plaatsten. Als de priester met het Allerheiligste voorbijkwam, knielde men uit eerbied.

De route bij ons is dit jaar het Avergat.

Mogen wij vragen dat de mensen die ons hierbij willen helpen even een seintje geven aan een van onze leden van de kerkfabriek of parochie. Dan kunnen zij een planning opmaken.

Verder gegevens volgt nog.

Wij hebben uw hulp nodig!

Dank daarvoor!