De weergoden waren van de partij. Geen geweldige hitte en maar een paar druppels regen.

Ideaal voor het uitgaan van de processie.

De traditie werd in ere gehouden dankzij jullie allemaal.

Vooral dank aan de kapelverenigingen die dit jaar van dienst waren. Dank aan de verkeersbegeleiders die alles in goede banen hebben geleid. Dank aan de verschillende groepen: het dragen van het processiekruis, beide fanfares, dragers O.-L.-Vrouwebeeld, dragers van hemel en flambouwen,de groep “Zingende dames ter ere O.-L.-Vrouw” samen met leden van het zangkoor,de zeer mooie groepjes van schoolkinderen onder leiding van hun juffen. Het was een hele beleving.

Dank aan de mensen die instonden voor de waterbedeling en de catering. Dank voor het gebruik van de lokalen van C.O.C.K. en hun hulp.

Ook speciaal dank aan diaken Rik om ons uit de nood te helpen bij gebrek aan een priester.

Wij zijn dan ook dankbaar dat we na de processie u een kop koffie met een stukje taart of een frisdrank of biertje hebben kunnen aanbieden.

In de toekomst hopen we weer op jullie te mogen rekenen!

Aan allen dank u wel.