In de voorbije kersttijd hebben twee mooie vieringen in onze kerk plaats gevonden.

Met voorganger Lia Peumans hebben de kinderen samen met hun leerkrachten de geboorte van Jezus gevierd. Een viering met mooie woorden, zang en dans. Hoogtepunt was zeker het kerstverhaal. Tijdens dit verhaal werden ook de nieuwe, zelf geknutselde beelden in de kerststal geplaatst. Talrijk was ook de opkomst van vooral grootouders en ouders.

Op kerstavond was de kerk helemaal gevuld door jong en oud. De vormelingen hebben hun steentje bijgedragen als lectoren. Ook de kleinere kinderen zaten rond de kerststal en deelden op het einde van de viering hun geknutselde wensen van school uit aan de aanwezigen. Vanuit de parochie werd er ook een bezinnend kaartje aangeboden. De stemmige viering werd opgeluisterd door het koor van Genoelselderen en Membruggen. Ook Jonas Wolfs en zijn papa verrasten de aanwezigen met een prachtig muzikaal intermezzo. Dank aan iedereen voor het welslagen van deze vieringen.