Jan Geraerts, die vanaf 03-11-2003 organist  is in onze kerk, werd op een repetitieavond in de bloemetjes gezet voor zijn 20 jaar trouwe dienst.

Arlette Grommen, dirigente en verantwoordelijke van het koor, las een brief voor, vol lofbetuigingen over onze Jan, over zijn vrouw Bertha die haar man al die jaren ten volle heeft gesteund en niet te vergeten zijn dochter Lieve die s ’zondags bereid was haar papa telkens naar Millen te brengen.

Daarna werd iedereen op een hapje en een drankje getrakteerd en werden tal van mooie herinneringen naar boven gehaald.

Jan mocht dan enkele cadeautjes in ontvangst nemen en werd met een langdurig applaus onthaald.

Voor onze kranige organist , ondertussen 94 jaar jong, hopen we met zijn allen dat hij nog lang in goede gezondheid, zijn geliefkoosde job in onze kerk, ’s zondags, nog mag blijven uitoefenen.

Namens het parochiaal zangkoor Millen.