Goede Vrijdag

 

Het was een mooie en ingetogen viering met  kruishulde door de aanwezigen, opgeluisterd door het parochiaal koor.

De kruisdood van de Heer, bron van alle leven, werd in de kerk duidelijk gemaakt met deze symbolisering:

– Het kruis staat centraal: als teken van de kruisiging van Jezus

– De doornenkrans: herinnert ons aan de kroon van doorntakken die men Jezus op het hoofd zetten voordat Hij gekruisigd werd.

– De rode bloemen aan de voet van het kruis: verwijzen naar Jezus’ bloed dat vergoten werd.

– De neerhangende wilgentakken: symboliseren het verdriet.

– Omdat op voorstellingen, vaak Maria en Johannes onder het kruis worden afgebeeld, werden twee kaarsen bij het kruis geplaatst

 

Paasdag:

 

Na de Paasviering die door Pater Raymond Jahae werd voorgegaan , opgeluisterd door het parochiaal koor en door heel wat volk werd bijgewoond , mocht de pater voor zijn eerste keer, aan de aanwezige kinderen , na de mis, opgetogen paaseieren uitdelen waarna iedereen tevreden huiswaarts keerde om daar misschien verder naar paaseieren te zoeken.