Catechese en zich voorbereiden op het vormsel is niet alleen samenkomen en naar verhalen uit de Bijbel luisteren. Het heeft ook te maken met zich ten dienste stellen van de medemens.

Zo gingen de vormelingen van Millen-Genoelselderen op woensdag 10/01/24 naar het woonzorgcentrum Huyse Elckerlyc in hun dorp, waar ze een namiddag mochten meehelpen.
Bij aankomst kregen ze eerst een rondleiding in het woonzorgcentrum en daarna mochten de vormelingen een handje toesteken bij verschillende taken. Ze hielpen bij de koffiebedeling en daarna was het tijd om kaartenbingo te spelen samen met de bewoners.

De namiddag vloog voorbij en de vormelingen hielden dan ook alleen maar mooie herinneringen over aan hun bezoek aan het woonzorgcentrum. En de bewoners, die vonden het leuk dat de jongeren op bezoek kwamen.