De eucharistie in Vroenhoven naar aanleiding van O.L.V.-Tenhemelopneming was andermaal een verzorgde viering: de kerk was fraai versierd, er klonken mooie Marialiedjes en na de dienst werden een 40-tal auto’s gezegend. Dank aan alle helpende handen om er een mooi geheel van te maken.