Op zaterdag 13 april 2024 ontvingen 19 jongeren uit onze beide parochies Zichen-Bolder en Zussen het sacrament van het H.Vormsel uit handen van E.H. Bart Benats. Het was een stemmige viering met ouders, peters, meters, grootouders, broers en zussen en familie.

Sterke momenten in de viering waren de handoplegging en zalving met H.Chrisma. Na een fijn catechesejaar was het de bekroning van een tof jaar samen met vormelingen en catechisten. We wensen de vormelingen en hun ouders van harte proficiat. Dank aan de catechisten Marie-Elise en Sara, het zangkoor, en allen die meewerkten aan deze viering.

De viering eindigde met een enthousiaste en hoopvolle boodschap door de vormelingen zelf gebracht, waarin ze samen het lied “Kom dichterbij” van Metejoor zongen en uitbeeldden.