Op zondag 4 februari 2024, OLV-Lichtmis, stonden de kinderen centraal tijdens de jaarlijkse kinderzegen.

Tijdens de namiddagviering zetten de kleuters van de school van Bolder hun beste beentje voor met twee mooie dansjes.

De kleintjes die het afgelopen jaar gedoopt zijn werden allen uitgenodigd om hun doophartje mee naar huis te nemen. Voor de parochie Zichen-Bolder waren er 11 en voor de parochie Zussen 7 die het sacrament van het doopsel ontvangen hadden.