Tijdens de eucharistieviering op de naamdag van de patrones van onze parochie H. Genoveva, werd brood en tarwe gewijd en uitgedeeld. Op het einde van de viering werd de litanie van de H. Genoveva gebeden en was er gelegenheid om de relikwie te aanbidden.

Na afloop vond de traditionele nieuwjaarsreceptie plaats met de uitslag van de jaarlijkse dialectwedstrijd. De gezochte straatnaam was het ondertussen verdwenen veldwegeltje genaamd Begijnenweg.

De winnaars van de dialectpuzzel waren bij loting Marie-Elise, Aline en Michel.