Zaterdag en Zondag 18 en 19 juni konden de Bronk-processies in beide parochies weer doorgang vinden. Het was voor allen een grote vreugde dat het weer mogelijk was na bijna 3 jaren Corona pauze.

Het werd een mooi avondprocessie begeleid door het Zangkoor, de Harmonie Teuven-Remersdael, de jeugdgroep van de KLJ, de Vormelingen, de kinderen van de school De Plank en de vele deelnemers aan de mooie en ingetogen processie-tocht. Afgesloten werd er met een mooi verbroederingsfeest op het terras van het Dorpshuis en begeleid door de vrolijke muziek van de Harmonie.

 

’s Anderdaags was het de beurt aan ’s-Gravenvoeren ook hier de mooie kindergroepen van de Provinciale School, de Harmonie en Trommelkorps van Mheer, de jongeren van de Karnavalsgroep de Waggeleire die zorgden voor de versiering en de begeleiding van de processie met ook hier weer een grote deelname van vele mensen. Een mooi moment was ook de halte aan het rustaltaar in het rusthuis waar veel bewoners de zegen en de serenade van de harmonie mee volgden en tenslotte het gezellig samenzijn in de feesttent op het kerkplein.

 

Een hartelijke dank aan Hubert Franssen en aan allen die in Teuven en in Voeren op vele vlakken meegewerkt hebben aan het welslagen van deze mooie Bronk.

Tevens ook een hartelijk dank voor de mooie wensen en attenties bij gelegenheid van mijn 50 jaar Priesterjubileum.

(Louis Stassen, foto’s Nico Meens, Veerle Nijsten en KLJ Teuven, Marina slootmaekers)