De parochiegemeenschap van ’s-Gravenvoeren zoekt mensen die zich voor haar en de Voerense gemeenschap willen engageren. Meer bepaald gaat het om:

1) een koster;

2) een beheerder van de parochiezaal;

3) leden voor de kerkfabriek.

Geïnteresseerden wordt verzocht contact op te nemen met: P. Raymond Jahae o.m.i., parochiesvoeren@gmail.com, tel. 0472 998 930, of mevr. Moniek Gaens, moniek.gaens44@gmail.com, tel. 0473 724 617 of 043 813 185.