F3485d24Op 2 mei 2013 hebben wij met een 30-tal mensen de eerste wijkmis van dit jaar gehouden in de Berg te midden van de mooie natuur bij de familie Lorquet.
Het was een mooie zomerdag met een beetje regen voor de viering. Toch konden we buiten onder het gezang van de vogels deze Maria viering houden. We mochten Maria danken voor het goede in ons leven en haar ook vragen om te helpen en te steunen in moeilijkheden.

 

Op 15 mei 2013 kwamen we samen met een 25-tal mensen, waarvan sommige te voet, naar de wijk Ulvend voor de viering met als thema de voorbereiding op het Pinksterfeest.
Zoals we konden horen in de eerste lezing dat de apostelen met Maria samen kwamen in gebed in de bovenzaal om de H. Geest af te wachten.
Zo was het ijssalon bij de familie Hocks omgetoverd tot een kleine kapel met geurige paarse meibloemen.

 

F3485c24Op 23 mei 2013 mochten wij met 25 mensen in de Crindaal bij de familie Mesteron de eucharistie vieren in een huiselijke sfeer onder het thema: ‘Met Maria … goed nieuws brengen.’
In de stilte van de natuur, even weg van de drukte mochten wij onze zorgen aan Maria toevertrouwen en het goede nieuws doorvertellen gelijk de apostelen dat deden na Pinksteren en Maria het nieuws bracht bij haar nicht Elisabeth.
Ook de kinderen Lola die de eerste lezing deed, Mila die als misdienaar fungeerde werden bij de viering betrokken evenals mama die de schuldbelijdenis voor haar rekening nam.

 

F3485b24Op 30 mei 2013 waren we welkom bij Jetteke in Veurs voor de laatste wijkmis in deze meimaand waar we met 27 mensen samen waren.
Onder het afdak van het terras, de zon die achter de wolken te voorschijn kwam, het kabbelende water van de fontein, vierden wij op deze dag het feest van het Heilig Sacrament. We luisterden naar het verhaal van de instelling van de eucharistie in de brief van Paulus en de broodvermenigvuldiging in het evangelie.

 

In de verschillende wijken mochten wij met de Heer op stap gaan en stonden de deuren altijd open in de verschillende gezinnen.
Ook de Heer opent zijn deur, maar weinigen vinden de weg erheen.

Dank aan al die gezinnen waar wij te gast mochten zijn!

 

F3485a24Jammer van het slechte weer op  Bronkdag die voor de derde jaar niet kon doorgaan. Toch mochten wij genieten van het optreden van de schutterij, de drumband en de klaroengroep die de eucharistieviering opluisterden, zij brachten toch wat zon in onze harten.
Dank aan allen die de voorbereidingen voor de processie reeds klaar hadden gezet. We hopen dat de weergoden ons volgend jaar beter gezind zullen zijn.

 

 

 

 

Hubert Franssen