PROCESSIEGROEP “Schuttersgilde” Sint-Martens-Voeren  

 

Voor de eerste maal in de geschiedenis van de kroningsfeesten mogen we de koninklijke Schutterij van Sint-Martens-Voeren verwelkomen in de processie.

 

Oude geschiedenis

De Koninklijke Schutterij Sint-Martinus van Sint-Martens-Voeren is de oudste vereniging  van Voeren. Als oudste teken van bestaan bezit deze schutterij een koningsplaat uit 1662 met de vermelding, “Christina-Sophia de Loe-Wissen, Vrouwe van Mheer en tevens Vrouwe van de Heerlijkheid van Sint-Martens-Voeren”. Deze Vrouwe kocht de heerlijkheid van de Spaanse koning. Deze zilveren plaat die door haar aan de schutten van Sint-Martens-Voeren werd geschonken bewijst dat de schutterij in 1662 reeds bestond of mogelijk reeds eerder. De naam was toen, ‘ Schuttereye en confrerie van onzen patroon den heyligen Sint-Martinus binnen Sint-Martens-Voeren’. Tevens is er een boek uit 1894 dat de belangrijkste gebeurtenissen weergeeft.

 

Samenstelling van de groep

De Schutterij bestaat uit een drumband en blazerskorps, gevolgd door een groep met schutters en vaandeliers, in totaal een 40 tal geüniformeerde leden.   De wekelijkse muzikale repetities zorgen voor ontspanning in een sfeer waar vriendschap en plezier voorrang hebben op het competitie-element.  “Het Schuttershof” in Sint Martens Voeren is niet enkel ons lokaal, maar een ontmoetingsplek voor jong en oud in Voeren.

 

Wat wij meestal doen

De schutters op hun beurt houden wekelijkse schietoefeningen, waarbij met een 12 mm – zware buks (handgemaakte loden kogels)  houten blokjes (0.5*0.5*0.5 cm) van een hark op 14 meter hoogte dienen afgeschoten te worden. Elk zestal dient 18 “bölkes” af te schieten.  Het zestal dat het langst “18” blijft schieten is de winnaar van de wedstrijd. De kogels worden opgevangen in een speciaal hiervoor ontwikkelde kogelvanger.  Jaarlijks neemt onze vereniging deel aan diverse schiet- en muziekwedstrijden tijdens schuttersfeesten in Belgisch en Nederlands Limburg.

Jaarlijks organiseren wij op Pinksterdag het Koningsschieten, waarbij de schutter die met een 6 mm-flobert het laatste stukje van de houten vogel afschiet, zich tot koning(in) mag kronen voor het volgende jaar.  De koning(in) draagt een zilveren koningsvogel, met koningsmedailles.  De schutter die zich drie opeenvolgende jaren tot koning schiet, is Keizer voor het leven.  De koning mag uittreden in de jaarlijks “bronk”, de sacramentsprocessie (zondag na Pinksteren) in eigen dorp, maar ook regelmatig op vraag in omliggende dorpen.

 

Ons uniform

Sedert de jaren tachtig dragen wij het uniform van de Zwitserse wacht. Hierdoor kregen wij de kans vele mooie feesten op te luisteren:  de paardenprocessie van Hakendover, het Ros Beiaard in Dendermonde, , de 60-40 viering van Koning Boudewijn, de intocht van Sinterklaas in Amsterdam en meerdere uitstappen in Noord Frankrijk en Nederland. De Sint Paulus-Paardenprocessie in Opwijk werd reeds een dertigtal keren door ons korps geopend.

 

Betekenis in de processie vandaag

Voor het nieuwe dekenaat Tongeren is het een eer om ook groepen uit de verste uithoeken van het dekenaat te zien meestappen in de processie. Het is een teken van verbinding tussen de verschillende pastorale eenheden van het dekenaat om een groep uit Voeren de processie te laten openen.
Het Kroningscomité van Tongeren moest ook niet lang wachten op het antwoord van de Schuttersvereniging die zeer snel en enthousiast hebben toegezegd om de Kroningsprocessies in Tongeren op 2-5-7-9 juli te mogen openen.

 

Ingezonden door Dirk Vroonen