Vanaf  januari 2020 zal een nieuwe uurregeling voor de Eucharistievieringen op zondag plaats vinden in de Parochie Teuven.

Na overleg met deken Jozef  Lemmens, priesters Sylvain en Gilbert en in overleg met de Parochie Teuven zal er maandelijks om de 14 dagen een Zondagseucharistieviering zijn.

De eucharistievieringen vinden plaats wanneer er ook een eucharistieviering in St-Pieters-Voeren plaats heeft.

Voor de maand januari  zal de eucharistieviering in Teuven plaats hebben op 5 januari (feest van Driekoningen) en op 19 januari (Sint-Antonius feest)

Voor de maand Februari  zal de eucharistieviering in Teuven plaats hebben op

2 februari (feest van Lichtmis) op 23 februari en op 26 februari ’s avonds Aswoensdag.

Op de zondagen wanneer  de Eucharistieviering in Sint-Martens-Voeren plaats heeft is er voortaan geen zondagseucharistieviering in Teuven.

Er kunnen soms afwijkingen plaats hebben bijvoorbeeld  bij eerste communie , processie. Deze regeling zal dan ook tijdig worden aangekondigd.

Mogen wij uit de grond van ons hart hopen dat mensen toch de weg naar de kerk zullen blijven vinden. Een verminderd aanbod van vieringen doet ons hopen dat de overblijvende vieringen een kans mogen zijn om in gemeenschap toch te blijven samenkomen als christen en gelovige om ons te laten raken door de Blijde Boodschap van Jezus en er samen te zijn rond het altaar van de Eucharistie.

Mag het voor ons allen een nieuwe uitdaging zijn.

(uw pastoor Louis Stassen).