Doopviering

doopMensen kiezen er voor om volgeling te worden van Jezus, om ‘een mens-van-de-weg’ te worden, zoals christenen van oudsher genoemd werden.

Bij het doopsel wordt als hét tastbare element water gebruikt, water dat reinigt, water, bron van leven. We hebben het leven slechts ontvangen. En we kiezen er voor om als ‘reine’ mensen door het leven te gaan; om evenals Jezus in trouw aan mensen te leven en zo te laten zien, dat wij mensen-van-GOD willen zijn.

Praktische info:

Voor alle parochies in PE Sint-Servaas Riemst en Voeren spreken de ouders met de priester of de diaken een datum af om hun kindje te laten dopen. Wij laten de voorkeur aan de ouders (geen vaste doopzondagen). Wanneer toevallig 2 of meer kinderen op de zelfde dag worden gedoopt dan kan dit samen gebeuren.