Huwelijk

HuwelijkTwee mensen die er voor kiezen om samen verder te gaan en met elkaar een gezin te stichten, vragen aan GOD om zijn zegen, ervan overtuigd, dat hun leven alles met GOD te maken heeft. Waar zij elkaar de belofte van trouw geven, daar vragen zij in aanwezigheid van getuigen en familie, dat GOD met hen moge zijn en hen moge begeleiden in alles wat zij samen zullen beleven en doen. Na hun wederzijdse belofte van trouw aan elkaar, overhandigen zij – als teken van hun liefde en trouw – elkaar een ring.

 

  • Om voor te gaan in de huwelijksviering kan men één van de priesters vragen van uw federatie waar men wil trouwen.
  • Mensen die willen trouwen, wordt hen gevraagd een paar maanden tevoren contact op te nemen met de pastoor, opdat zij met elkaar in gesprek gaan en ook met elkaar de dienst voorbereiden.
  • Uur: liefst niet tussen 12u en 13u en niet na 15u op zaterdag.