Speciale gelegenheidsviering

De eenheid van de parochies vindt haar uitdrukking in de weekendvieringen. Daarom vragen we dat alle gelegenheidsvieringen ingeschakeld worden in de weekendviering om zo de verbondenheid met de parochie te beleven.

Uitzonderingen op deze regel zijn vieringen voor zieken, bejaarden of gehandicapten.
Deze vieringen worden tijdig geregeld met de priesters van de federatie.