Vormsel

Het vormsel is het teken, dat gebruikt wordt om jongeren heel uitdrukkelijk te laten beleven, dat wij als christenen gezonden worden om GODS GOEDE GEEST uit te dragen naar anderen. De bisschop of zijn plaatsvervangende Vormheer legt hen de handen op en zalft hen met olie, terugdenkend aan dat oude gebaar waarmee David gezalfd werd tot koning van zijn volk om dienstbaar te zijn. Dat verhaal zegt: ‘Van die dag af was GODS GEEST werkzaam in David’.

De vormselvieringen zijn echte parochiale gebeurtenissen, de ganse parochiegemeenschap deelt in de vreugde van het gebeuren.
Indien er te weinig vormelingen zijn, is het mogelijk dat deze bij een andere parochie wordt bijgevoegd.

 • Praktische info voor PE Sint-Servaas Riemst

De parochies werken samen, zowel voor de vormselcatechese als voor de vormselvieringen zelf. Zo zijn er vier vormselmomenten in onze federatie:

  • 6 april 2024, 1ste zaterdag na Pasen (voor de 2de Paaszondag)
   • Vormelingen van Kanne, Lafelt, Vlijtingen en Vroenhoven (Vlijtingen-Noord, groep 1)
   • Vormelingen van Herderen en Riemst-Heukelom (Vlijtingen-Noord, groep 2)
  • 13 april 2024, 2de zaterdag na Pasen (voor de 3de Paaszondag)
   • Vormelingen Zichen-Zussen-Bolder (Vlijtingen-Zuid, groep 1)
   • Vormelingen Genoelselderen, Membruggen, Millen en Val-Meer (Vlijtingen-Zuid, groep 2)
 • Praktische info voor federatie Voeren

De toediening van het Heilig Vormsel gebeurt in Voeren voor alle Nederlandstalige kinderen samen in één van de parochiekerken op de tweede zaterdag na Pasen om 16 u.
Voor de Franstalige kinderen in heel Voeren is de Vormselviering om de twee jaar op de even jaren in de kerk van Remersdaal.