Ziekenzalving

Wanneer iemand ziek is, is het een oude gewoonte om hem of haar te zalven met de ‘ziekenolie’, die de bisschop in de week vóór Pasen onttrokken heeft aan het dagelijks gebruik om er een teken van heiliging van te maken.
Met elkaar willen we door dit gebaar al biddend aan de zieke te stellen, tot uitdrukking brengen, dat hij/zij vol is van GODS Goede Geest, en door GOD gedragen wordt.

Als mensen dit willen, kan de pastoor gevraagd worden om naar de zieke toe te gaan.
Het sacrament van de zieken kan je ook ontvangen en meevieren in een gemeenschappelijke ziekenzalving (om de drie jaar) ter gelegenheid van de ziekendag.
Wanneer je in de kliniek verblijft kan je bezoek vragen van de aalmoezenier.
Indien er geen pastoor, aalmoezenier of priester te bereiken is, kan je bij hoogdringendheid beroep doen op een diaken of pastorale werk(st)er om een ziekengebed en een ziekenzegening.